Фінансовий словник

Європейська міжбанківська ставка пропозиції (англ. European Interbank Offered Rate, EURIBOR) – це середньозважена процентна ставка за міжбанківськими кредитами, що надаються банками в євро. Визначається за підтримкою Європейської банківської федерації, що представляє інтереси кредитних установ у країнах-членах Євросоюзу, а також Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Асоціації фінансових ринків. Розрахунок і публікація ставки виконується компанією Reuters щодня в 11:00 за Центральноєвропейським часом на підставі даних, що надаються кількома десятками банків з першокласним рейтингом. Перелік котируваних банків регулярно переглядається на відповідність високим рейтинговим вимогам. Підрахунок ставки здійснюється для різних термінів - від 1 тижня до 12 місяців.

Лондонська міжбанківська ставка пропозиції (англ. London Interbank Offered Rate, LIBOR) - це середньозважена процентна ставка за міжбанківськими кредитами, що надаються банками, що виступають на лондонському міжбанківському ринку із пропозицією коштів в різних валютах і на різні терміни - від 1 дня до 12 місяців. Ставка фіксується уповноваженим агентом Британської Банківської Асоціації та агентством Reuters починаючи з 1985 року щодня об 11:00 за Західноєвропейським часом на підставі даних, що надаються 16 обраними банками (Prime banks з рейтингом не нижче АА). Для кожного періоду з 16 отриманих ставок відсікаються 4 найнижчі й 4 найвищі, а з решти одержують середнє арифметичне значення, що публікується як LIBOR для відповідного періоду й валюти. Надається з тижневою затримкою. LIBOR ставка обчислюється для наступних валют: австралійський долар, датська крона, долар США, євро, канадський долар, новозеландський долар, фунт стерлінгів, шведська крона, швейцарський франк, японська єна.

Оперативний лізинг - це форма лізингу, при якій лізингова компанія надає лізингоодержувачу послуги з утримання та ремонту предмету лізингу. Право власності, винагорода і ризик залишаються за лізинговою компанією. При такому лізингу термін угоди звичайно коротший ніж період повної амортизації і викуп майна не передбачається. По закінченні терміну воно повертається лизингодавцю, який потім може повторно здати його в лізинг іншому клієнту або продати. Оперативний лізинг зручний при використанні високотехнологічного парку машин, коли лізингоодержувач знімає із себе витрати по реалізації амортизованої його частини.

Фінансовий лізинг - це господарська операція фізичної або юридичної особи, яка передбачає відповідно до договору фінансового лізингу передання лізингоодержувачу майна, придбаного або виготовленого лізингодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов'язаних з правом користування та володіння предметом лізингу.

Лізингові платежі - це плата за володіння і користування предметом лізингу.

Авансовий лізинговий платіж - це частина вартості предмету лізингу, яку сплачує лізингоодержувач лізингодавцю до отримання предмета лізингу у користування.

Залишкова вартість автомобіля - це вартість автомобіля після закінчення дії договору лізингу, яка була погоджена між лізингодавцем та лізингоодержувачем. Вона оговорюється в договорі і залишається незмінною при умові, що автомобіль експлуатувався на умовах домовленості з лізинговою компанією.

Адміністративні витрати - це сума одноразової комісії, яку утримує лізингова компанія з клієнта, як плату за надані послуги, оформлення договору та ін.

Страхова вартість - це вартість об’єкта лізингу, що її встановлює страхувальник, оцінюючи об'єкт страхування (не повинна бути вищою за справжню вартість майна на день укладення договору страхування).

Страхова подія - це подія, що відбулася та має ознаки страхового випадку, що може бути визнана страховиком страховим випадком згідно з умовами договору страхування.

Страхова сума - це межа грошових зобов'язань страховика щодо компенсації завданих страховою подією збитків страхувальникові (застрахованому). Страхова сума за майновим страхуванням не повинна перевищувати вартості об'єкта, при добровільному страхуванні життя - не обмежується.

Страхове відшкодування - це грошова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку.

Страховий випадок - це подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

Страховий внесок, премія, платіж - це сума, яку сплачує страхувальник страховикові за зобов'язання відшкодувати збитки, завдані застрахованому майну, або сплатити страхову суму в разі настання зумовлених подій у житті страхувальника (застрахованого).

Франшиза - це передбачена договором частина збитків, що в разі настання страхової події не відшкодовується страховиком. Розрізняють умовну і безумовну франшизу. Умовна - засвідчує право звільнення страховика від відповідальності за шкоду, якщо її розмір не перевищує розмір франшизи, і збиток підлягає відшкодуванню повністю, якщо його розмір перевищує франшизу. Безумовна - свідчить, що відповідальність страховика визначається розміром збитку за мінусом франшизи.