Франшиза

Передбачена договором частина збитків, що в разі настання страхової події не відшкодовується страховиком. Розрізняють умовну і безумовну франшизу. Умовна - засвідчує право звільнення страховика від відповідальності за шкоду, якщо її розмір не перевищує розмір франшизи, і збиток підлягає відшкодуванню повністю, якщо його розмір перевищує франшизу. Безумовна - свідчить, що відповідальність страховика визначається розміром збитку за мінусом франшизи.

Повернутися до фінансового словника