СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ

від 0,01% річних до 5 років**

Станьте ближче до автомобіля своєї мрії!

Скористайтеся можливістю отримати автомобіль з надзвичайно вигідними умовами фінансування. Зверніться до найближчого дилерського підприємства і дозвольте нам допомогти здійснити Вашу мрію про новий автомобіль!

ЗНАЙТИ НАЙБЛИЖЧОГО ДИЛЕРА

Фінансовий лізинг у гривні*

для фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Авансовий платіж 12 місяців 24 місяці 36 місяців 48 місяців 60 місяців
від 25% 6,99% 8,99% 10,99% 12,99% 13,99%
від 35% 3,99% 6,99% 9,99% 11,99% 12,49%
від 50% 0,01% 4,49% 7,49% 9,49% 9,99%
від 70% до 90% 0,01% 0,01% 0,01% 2,49% 2,99%

Фінансовий лізинг з прив'язкою до курсу долара США / Євро**

для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Авансовий платіж 12 місяців 24 місяці 36 місяців 48 місяців 60 місяців
від 25% 1,99% 2,49% 3,49% 4,49% 4,99%
від 35% 0,01% 1,99% 2,49% 3,49% 4,49%
від 50% 0,01% 0,01% 1,99% 2,49% 3,49%
від 70% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

КРЕДИТ У ГРИВНІ***

для фізичних та юридичних осіб

Перший внесок 12 місяців 24 місяці 36 місяців 48 місяців 60 місяців
від 25% 6,99% 8,99% 10,99% 12,99% 13,99%
від 35% 3,99% 6,99% 9,99% 11,99% 12,49%
від 50% 0,01% 4,49% 7,49% 9,49% 9,99%
від 70% до 90% 0,01% 0,01% 0,01% 2,49% 2,99%

Калькулятори для розрахунку витрат за послугою з надання споживчого кредиту

Скористайтеся нашими калькуляторами для швидкого та точного розрахунку. Визначте оптимальні умови фінансування Вашого нового автомобіля вже зараз!

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про можливі наслідки для клієнта – фізичної особи (надалі – Позичальник) у разі користування послугою кредиту від ТОВ «ПОРШЕ МОБІЛІТІ» (надалі – Компанія)

У разі порушення Позичальником строку сплати будь-якого чергового платежу з повернення кредиту та/або додаткового кредиту відповідно до Графіка погашення кредиту, Позичальник сплачує Компанії пеню у розмірі 10% річних від суми заборгованості за кожний день прострочення до моменту повного погашення заборгованості включно. У разі порушення Позичальником строку повернення кредиту та/або додаткового кредиту, визначеного Загальними умовами надання та обслуговування кредитів, що надаються Компанією (надалі – Загальні умови кредитування), Позичальник сплачує Компанії штраф у розмірі 20% від суми кредиту. Компанія має право направити Позичальнику перший лист щодо сплати штрафу у розмірі 250 гривень за кожен випадок порушення Позичальником: умов використання кредиту та додаткового кредиту відповідно до цільового призначення, визначеного Кредитним договором; умов повернення кредиту та додаткового кредиту та сплати процентів за користування кредитом та додатковим кредитом у повному обсязі на умовах, передбачених Кредитним договором; умов надання у встановлені Компанією строки документів та інформації, що стосуються користування кредитом та додатковим кредитом, використання засобів забезпечення зобов’язань Позичальника, майнового стану Позичальника; умов обов’язкового повідомлення Компанії про зміну будь-яких даних щодо Позичальника, зазначених у Кредитному договорі або наданих Позичальником Компанії, а також виникнення будь-яких обставин, які можуть негативним чином впливати на виконання Позичальником своїх обов’язків за Кредитним договором; умов не укладання угод про обтяження майна, яким забезпечено виконання Позичальником своїх зобов’язань за Кредитним договором без прямої письмової згоди Компанії. Якщо Позичальник протягом 7 календарних днів після направлення першого листа продовжує порушувати вказані умови, Компанія має право направити другий лист щодо сплати штрафу у розмірі 300 гривень. Якщо Позичальник протягом 7 календарних днів після направлення другого листа продовжує порушувати вказані умови, Компанія має право направити третій лист щодо сплати штрафу у розмірі 350 гривень. Позичальник зобов’язується сплатити всі штрафи протягом строку, вказаного Компанією або Кредитним договором. У випадку порушення Позичальником вимог щодо страхування майна, яким забезпечено виконання зобов’язань Позичальника за Кредитним договором, до повного виконання зобов’язань Позичальником, на вимогу Компанії Позичальник сплачує штраф в розмірі 15% від суми кредиту. Якщо Позичальник не здійснить оплату зазначеного штрафу протягом вказаного Компанією строку, Компанія вимагатиме повернення кредиту та/або додаткового кредиту достроково, а також погашення всієї суми заборгованості за Кредитним договором. У випадку невиконання Позичальником вимоги про дострокове повернення Позичальник зобов՚язаний сплатити на користь Компанії проценти від загальної простроченої суми кредиту за весь час прострочення до дати повного виконання зобов’язань Позичальника за Кредитним договором у розмірі річних процентів, передбачених Кредитним договором, чинних на дату направлення вимоги про дострокове повернення кредиту та додаткового кредиту. Позичальник на вимогу Компанії зобов’язаний сплатити 3 проценти річних від простроченої суми заборгованості, визначеної у вимозі Компанії (окрім випадку, передбаченого Загальними умовами кредитування). Збитки (у тому числі витрати на юридичні, консультаційні послуги тощо, понесені Компанією внаслідок неналежного виконання Позичальником умов Кредитного договору, які не включають витрати на послуги з врегулювання простроченої заборгованості у позасудовому порядку), заподіяні у зв’язку з неналежним виконанням Кредитного договору, повинні бути відшкодовані винною Стороною у повному обсязі понад передбачені штрафні санкції.

СКОРИСТАЙТЕСЯ СПЕЦІАЛЬНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ ВІД PORSCHE FINANCE GROUP

Шукаєте партнера Porsche Finance Group у вашому регіоні? Наша інтерактивна карта спрощує пошук. Просто оберіть бренд, введіть адресу та легко знайдіть дилера, якому довіряєте.

ЗНАЙТИ НАЙБЛИЖЧОГО ДИЛЕРА

*Пропозиція дійсна до 31.12.2024. Спеціальна пропозиція може бути достроково припинена.
Процентна ставка за користування послугою фінансового лізингу, що вказана в таблиці, є річною ставкою, без урахування комісій, витрат на страхування та зборів до Пенсійного фонду та визначається в залежності від строку фінансування та розміру авансового платежу.
Фіксована процентна ставка у розмірі, відповідно до таблиці, застосовується на строк 12 місяців, 24 місяці дії договору фінансового лізингу (в залежності від обраного клієнтом строку фінансового лізингу та розміру авансового платежу). Якщо строк фінансування перевищує 24 місяці, починаючи з 25 місяця процентна ставка, що була фіксована, стає змінюваною процентною ставкою, що підлягає перегляду та коригуванню 2 рази на рік відповідно до умов договору фінансового лізингу та може збільшуватися або зменшуватися в залежності від показника шестимісячної ставки Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб. В будь-якому разі процентна ставка за договором фінансового лізингу не може бути меншою, ніж 0,01 % річних. Фінансування пропонується в гривнях.
**Пропозиція дійсна до 31.12.2024. Спеціальна пропозиція може бути достроково припинена.
Процентна ставка за користування послугою фінансового лізингу, що вказана в таблиці, є річною ставкою, без урахування комісій, витрат на страхування та зборів до Пенсійного фонду та визначається в залежності від строку фінансування та розміру авансового платежу.

Фіксована процентна ставка у розмірі, відповідно до таблиці, застосовується на строк 12 місяців, 24 місяці дії договору фінансового лізингу (в залежності від обраного клієнтом строку фінансового лізингу та розміру авансового платежу). Якщо строк фінансування перевищує 24 місяці, починаючи з 25 місяця процентна ставка, що була фіксована, стає змінюваною процентною ставкою, що підлягає перегляду та коригуванню 4 рази на рік відповідно до умов договору фінансового лізингу та може збільшуватися або зменшуватися в залежності від показника 90-денної ставки SOFR Average для доларів США/ тримісячної ставки EURIBOR для євро. В будь-якому разі процентна ставка за договором фінансового лізингу не може бути меншою, ніж 0,01 % річних. Фінансування пропонується в гривнях з прив’язкою до курсу валют.
***Пропозиція дійсна до 31.12.2024. Спеціальна пропозиція може бути достроково припинена.
Процентна ставка за користування кредитом, що вказана в таблиці, є річною ставкою, без урахування комісій та визначається в залежності від строку кредиту та розміру першого внеску за власні кошти (частини вартості Автомобіля), що вноситься Клієнтом з власних коштів при придбанні Автомобіля.
Фіксована процентна ставка у розмірі, відповідно до таблиці, застосовується на строк 12 місяців, 24 місяці дії кредитного договору (в залежності від обраного клієнтом строку кредиту та розміру першого внеску за власні кошти). Якщо строк кредиту перевищує 24 місяці, починаючи з 25 місяця процентна ставка, що була фіксована, стає змінюваною процентною ставкою, що підлягає перегляду та коригуванню 2 рази на рік відповідно до умов кредитного договору та може збільшуватися або зменшуватися в залежності від показника шестимісячної ставки Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб. В будь-якому разі процентна ставка за кредитним договором не може бути меншою, ніж 0,01 % річних. Кредитування пропонується в гривнях.

Послуги фінансового лізингу надає ТОВ «Порше Лізинг Україна» (Витяг із Державного реєстру фінансових установ від 14.02.2024). Кредитує ТОВ «Порше Мобіліті» (Витяг із Державного реєстру фінансових установ від 07.03.2024). Кредит/фінансування надається на дилерських підприємствах на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території та зони ведення бойових дій. Не кредитуються/фінансуються області (якщо клієнт проживає та/або отримує дохід від бізнесу в цих областях): Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, АР Крим та Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області.